Avís legal

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comuniquem que el present lloc web és propietat de:

Consorci Sanitari del Maresme

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d'ara, els 'Continguts') d'aquesta web són propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús i queden protegits per la legislació espanyola en matèria de Propietat intel·lectual.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i mitjà tècnic, sense l'autorització del CSDM, d'acord amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

El manteniment, edició, actualització, revisió i difusió de la informació disponible en aquest website es realitzarà de forma periòdica per part de Daniel Olea (Tècnic de Comunicació) i amb la validació de Josep Ma. Ibáñez (Director Assistencial - No. col·legiat: 25.145). Al peu del web es podrà trobar la última data d'actualització.

Condicions d'utilització

De la informació

L'accés a aquesta plana implica, l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquesta web, que es detallen a continuació:

De la qualitat del servei

L'accés al Portal no implica l'obligació, per part del CSdM, de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics.

El CSdM no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

De la disponibilitat del Servei

L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon al CSdM. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

El CSdM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari, que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (des d'ara, 'llocs enllaçats'). En aquests casos, el CSdM actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud, i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho al CSdM d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç. L'existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CSdM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdors.

El CSdM no coneix els continguts, serveis i qualitat dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys ocasionats per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i/o inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre perjudici que no sigui directament imputable a el CSdM.

Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet, tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines, els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral,  podrà posar-se en contacte amb el CSdM indicant els següents extrems:

Enllaços de tercers a la web

Els usuaris que vulguin establir un enllaç al portal web de CSdM han de tenir en compte que aquest no implicarà en cap cas l'existència de cap relació entre CSdM i la pàgina on s'estableixi l'enllaç o el seu propietari, ni l'acceptació o prestació de cap servei o aprovació dels continguts.

No es podrà declarar o donar a entendre que el CSdM ha autoritzat de manera expressa, ha supervisat o ha assumit els serveis o informacions ofertes a la pàgina web en la que s'ubiqui l'enllaç. CSdM no es responsabilitza dels continguts o serveis oferts a la web on s'allotgi l'enllaç, incloent-hi la qualitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts. Ni tampoc dels danys que l'usuari pugui patir a causa de l'accés a les pàgines de tercers, on s'allotgin enllaços a les pàgines de CSdM. La pàgina en la que s'allotgi l'enllaç a les webs de CSdM, excepte autorització expressa, no podrà contenir el logotip, la imatge, marca o denominació de CSdM.

La pàgina on s'allotgi l'enllaç a les pàgines web de CSdM, no podrà tenir continguts ni oferir serveis de caràcter il·lícit, contraris a la moral o els bons costums socialment acceptats, ni contraris a drets de tercers.

Política de publicitat

El website "www.csdm.cat", propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), no allotja cap tipus de publicitat ni pròpia, ni de tercers. No obstant, queda reservat el dret de poder inserir publicitat tot indicant-t'ho de forma explícita dintre de l'apartat "Avís Legal".

Versió de la informació: 01/2022