La fragilitat

Què és la fragilitat?

La fragilitat és una síndrome geriàtrica caracteritzada per una disminució de la capacitat de resposta de l'organisme davant agressions externes que es tradueix en un augment de la predisposició a patir malalties, caigudes, fractures, complicacions postoperatòries, discapacitat o dependència. La fragilitat és una síndrome que se sol acompanyar de pèrdua de força i massa muscular, cansament i escassa activitat física, que evoluciona negativament, però que és reversible, especialment en les fases inicials. La pèrdua de força muscular comporta una disminució de la capacitat per portar a terme  les activitats habituals de la vida diària com ara caminar, pujar escales o la higiene personal. Les persones fràgils tenen més risc d'hospitalització, ingrés en residències geriàtriques i també un risc més alt de mort.

Tot i que la  fragilitat està associada i presenta un alt grau de simultaneïtat amb els conceptes següents, no s'ha de confondre amb: