Qui som

Presentació

L'Observatori de Fragilitat i Dependència vol ser una eina per generar, compartir i difondre informació objectiva i rigorosa destinada tant a la població en general com a professionals, gestors i planificadors sanitaris, que sigui útil per a la presa de decisions sobre prevenció, cura i tractament de la fragilitat i les seves complicacions en les persones de 65 anys o més. 


Observatori de fragilitat i dependència (OFD)


Grup de recerca en sarcopènia, fragilitat i dependència (GRESFD)


Consorci Sanitari del Maresme

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una empresa pública de provisió de serveis sanitaris que gestiona els dispositius següents:


Fundació Salut (CSdM)

La Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme és una entitat privada sense ànim de lucre creada l'any 2000 que té, entre les seves finalitats, promoure la recerca en àmbits vinculats a la salut i al desenvolupament dels sistemes d'informació i de les noves tecnologies. En el si d'aquesta Fundació hi ha la Unitat de Recerca, que té la missió d'impulsar i promoure la posada en marxa de nous projectes de recerca de qualitat en l'àmbit de la salut, així com consolidar les línies de recerca biomèdica que ja tenen una trajectòria al CSdM.


Altres entitats col·laboradores