400.000 euros per als equips de recerca del Consorci

Es tracta d’una ajuda dins de la convocatòria Projectes de R+D+I en Salut de l'Institut de Salut Carles III

Es tracta d'una ajuda de tres anys dins de la convocatòria Projectes de R+D+I en Salut de l'Institut de Salut Carles III, que rerpesenten la principal font de suport a la investigació realitzada dins del sistema nacional de salut i en els centres d'investigació vinculats. Els tres projectes becats són:

Disfàgia

Pere Clavé, Omar Ortega i Noemí Tomsen lideren aquest l'estudi que pot ser la base per desenvolupar un fàrmac específic per a la disfàgia, malaltia que fins ara no té cura. Es treballarà amb un grup de 150 pacients, al qual se'ls administrarà un tractament oral: a un terç se'ls donarà capsaïcina (TRPV1); a altres 50, piperina (TRPA1) i la resta un placebo. L'objectiu és demostrar com el tractament amb aquests agonistes durant sis mesos millora la funció deglutòria dels pacients sense induir a dessensibilització.

"Efectes biomecànics, neurofisiològics i clínics de sis mesos d'estimulació amb agonistes TRPV1 i TRPA1 en pacients ancians amb disfàgia orofaringea" compta amb un finançament de 232.320 euros.

Deshidratació i fragilitat

Mateu Serra lidera aquest projecte per avaluar el paper de la deshidratació crònica i la resposta adaptativa a la pèrdua d'aigua sobre la resistència anabòlica i la pèrdua de massa muscular, força i capacitat funcional en la població anciana. Amb l'envelliment disminueix la capacitat del cos per a respondre als estímuls anabòlics de l'alimentació i l'exercici i per sintetitzar proteïnes musculars. Les causes d'aquesta resistència anabòlica no són ben conegudes. L'aigua corporal també disminueix amb l'edat i s'ha relacionat amb la massa muscular, la força i el rendiment. Aquest projecte inclou dos estudis:

  • un observacional i prospectiu amb subjectes de ≥75 anys que viuen en la comunitat i
  • un assaig clínic amb ancians institucionalitzats.

"La deshidratació i els mecanismes fisiològics adaptatius de conservació de l'aigua com a factors de risc de resistència anabòlica, sarcopènia, fragilitat i declinar funcional en la població anciana" ha obtingut 111.320 euros d efinançament.

Episodis psicòtics

Xavier Labad lidera un estudi de seguiment a cinc anys d'un total de 95 pacients que han patit un primer episodi psicòtic, i s'analitzen els paràmetres de líquid cefalorraquidi (glucosa, proteïnes, lactato-deshidrogenasa...). Aquests pacients ja han estat avaluats a l'inici i al primer any, i l'estudi becat ara inclourà una visita de seguiment al cap de cinc anys, que s'utilitzarà per obtenir diagnòstics clínics. També s'analitzaran les recaigudes, hospitalitzacions, estat de remissió, síndrome metabòlic i l'ús de clozapina, entre altres.

"El paper dels paràmetres del líquid cefalorraquidi i les firmes proteòmiques en el resultat a llarg termini del primer episodi de psicosi: un estudi de seguiment de cinc anys" es finança amb 56.870 euros.

Imatge del Instituto de Salut Carlos III
Imatge del Instituto de Salut Carlos III

Vols compartir aquesta notícia?