Un estudi demostra com s’incrementa la despesa sanitària a mesura que augmenta la fragilitat dels pacients

Per fer l'estudi es va fer un seguiment de les històries clíniques de 9.315 pacients de més de 65 anys adscrits als tres centres d'atenció primària del Consorci -Mataró Centre, Cirera Molins i Argentona- des del gener de 2018 a desembre de 2019. Es van dividir segons el seu estat de fragilitat (robust, prefràgil, fràgil o molt fràgil) i es va calcular la despesa sanitària derivada de les seves hospitalitzacions, visites d'urgències, visites ambulatòries, sessions d'hospital de dia i visites a l'atenció primària.

Els resultats de l'estudi ressalten la rellevància econòmica de la fragilitat en la població gran, amb una despesa sanitària que augmenta considerablement a mesura que augmenta el nivell de fragilitat.

Imatge gent gran - Estudi fragilitat
Imatge gent gran - Estudi fragilitat

Vols compartir aquesta notícia?