Validació internacional d'un nou índex per cribrar la fragilitat dissenyat per un equip del Consorci

La innovació que representa l'e-SIF és fruit del treball col·laboratiu de professionals de diferents disciplines

L' e-SIF (electronic Screening Index of Frailty) classifica en quatre nivells de forma automàtica i instantània l'estat de fragilitat de les persones de 65 anys i més: robust, pre-fràgil, fràgil i dependent. L'ha desenvolupat un equip multidisciplinar del Consorci i s'ha validat amb una mostra de 9.000 persones. Aquesta publicació avala la seva eficàcia i utilitat sanitària.

La novetat. L'e-SIF calcula el nivell de fragilitat de les persones a partir de 42 condicions clíniques com, per exemple, malalties com diabetis, hipertensió o colesterol, caigudes, incontinències, alteracions visuals, dolor, limitació de l'activitat física, etc., i les relaciona amb diagnòstics de la CIM-10.

A més, l'e-SIF prediu la mortalitat i permet estimar el consum de recursos sanitaris segons el nivell de fragilitat (visites a l'atenció primària, ingressos hospitalaris o institucionalització).

Enfocament preventiu per a una pandèmia del segle XXI. 1,5 milions de les persones que viuen a Catalunya tenen 65 anys o més (el 20% de la seva població, i aquest percentatge va a l'alça). De fet, el deteriorament de la salut associat a l'edat avançada es considera una de les pandèmies del segle XXI i, en aquest context, l'e-SIF pot tenir un impacte enorme en la salut i qualitat de vida d'un gran nombre de persones. La seva aplicació en l'àmbit de l'atenció primària permetrà canviar la clínica i orientar-la a la prevenció donat que possibilita intervenir en l'estadi pre-fràgil per retardar el màxim possible la fragilitat i la dependència associades a l'envelliment.

Equip multidisciplinar. L'epidemiòleg Mateu Serra-Prat lidera aquest projecte, que compta amb la col·laboració d'Àngel Lavado (Unitat de Gestió de la Informació), Mateu Cabré (medicina interna-geriatria), Emili Burdoy i Mònica Papiol (medicina de família), Elisabet Palomera (Unitat de Suport a la Recerca) i Joan Marc Parera (documentació clínica).

A més, aquest treball constitueix la tesi doctoral de l'Àngel Lavado a la Universitat de Vic (UVic).

Mataró ciutat cuidadora. El desenvolupament d'e-SIF s'emmarca en el PECT "Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores" i es complementa amb l'Espai Fragilitat, que és un model d'abordatge multidisciplinar per tractar la fragilitat que també s'està avaluant al Consorci en el marc d'aquest projecte europeu finançat amb fons FEDER.

Vols compartir aquesta notícia?